TORONTO — Canada đang có nan đề về nhân dụng: trong khi đang có 1.33 triệu người lao động thất nghiệp, các công ty Canada lại thuê 338,000 ngoại kiều vào làm việc tạm thời, lấy cớ là thiếu người cho việc làm tay chân.

Trong khi đó, các thợ hàn mất việc ở Ontario ngồi không, và các công ty khai thác dầu từ cát ở Alberta lại thiếu người lao động.

Những việc làm kỹ năng cao vẫn để trống, nhưng các sinh viên tốt nghiệp đaị học lại không tìm việc được.

Chính phủ liên bang Canada đang mở ra chương trình có tên là Canada Job Program trong đó sẽ ưu đãi các công ty chịu huấn luyện nhân viên.

Theo lời Alex Usher, chủ tịch Higher Education Strategy Consultants tại Toronto, nói rằng hiện thời đang thiếu bác sĩ và y tá tại Canada.

Canada tiên đoán là sẽ tạo ra 6.5 triệu việc làm mới và 6.3 triệu người tìm việc mới – trong đó bao gồm sinh viên tốt nghiệp và di dân — từ năm 2011 tới 2020.

Nhưng Phòng Thương Mại Canada tiên đoán là nếu không giai quyết kịp, Canada sẽ thiếu 1 triệu nhân viên kỹ năng giỏi vào cuối thập niên này.
Theo vietbao online

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: