PARIS, Pháp (CSMonitor) – Các tin tức do tờ Le Monde ở Pháp tiết lộ cho thấy không chỉ Mỹ mới có các chương trình do thám điện tử ở tầm vóc lớn lao, mà ngay cả chính phủ Pháp, qua cơ quan tình báo đối ngoại cũng đang tiến hành việc theo dõi sự liên lạc tương tự.

Báo Le Monde nói Pháp cũng do thám điện tử giống như Mỹ. (Hình: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images)

Theo bài báo, cơ quan tình báo Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) thu thập dữ kiện của các cuộc điện đàm và các máy điện toán ở Pháp, cũng như giữa Pháp và các quốc gia khác, kể cả text, email, Facebook và Twitter, rồi giữ các dữ kiện này trong thời gian dài.

Thay vì theo dõi nội dung các cuộc liên lạc này, chương trình do thám của Pháp, cũng như của cơ quan NSA tại Mỹ, chú trọng vào các chi tiết như ai nói chuyện với ai, vào thời điểm nào, có thường xuyên hay không.

Tờ Le Monde nói rằng các cơ quan tình báo khác của Pháp cũng có quyền tham khảo các dữ kiện do DGSE thu thập. Các dữ kiện này được chứa ngầm dưới đất tại tổng hành dinh DGSE, trên đường Boulevard Mortier, ở Paris, chiếm cả ba tầng hầm.
DGSE là cơ quan tình báo lớn thứ nhì ở Âu Châu, chỉ sau có cơ quan mang tên Government Communications Headquarters (GCHQ) của Anh.

Tháng qua một bài báo trên tờ The Guardian cho hay GCHQ cũng thu thập tin tức trên mạng Internet với chương trình mang tên “Tempora” và có thể khởi sự từ đầu năm 2007. (V.Giang)

Theo nguoi-viet.com

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: