Thông báo mức đóng lệ phí mới tại USCIS.

Ngày 24/10/2016, Sở Di trú (USCIS) thông báo cập nhật mức đóng lệ phí mới cho một số loại forms của USCIS kể từ ngày 23/12/2016. Các hồ sơ nộp cho Sở Di trú sau ngày này phải nộp đúng theo mức đóng lệ phí mới, nếu không hồ sơ sẽ bị từ chối.

Xem hướng dẫn chi tiết tại website của USCIS:

Đường link hướng dẫn nội dung

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!