by Vivian Lee
Published: April 16, 2018 (5 days ago)
Location
18319 Hart St, Reseda, CA 91335

Viet Time Group – Cấp vốn từ $10,000 – $500,000 cho chủ tiệm Nail, nhà hàng, supermarket, các doanh nghiệp trong cộng đồng Việt

  • Có nhiều chương trình cấp vốn để lựa chọn
  • Có chương trình loan CHÍNH PHỦ SBA – contact Viet Time Group Alston Huynh (818) 401-5177
  • Hồ sơ đơn giản
    • Thời gian trong 1 ngày
    • Tỉ lệ chấp thuận cao