by Vivian
Published: March 19, 2021 (4 weeks ago)

Chương trình loan PPP của chính phủ đang mở rộng ra cho các tiệm nhỏ khai thuế dạng Sole Proprietor / Schedule C – hiện các tiệm chỉ có thợ 1099 vẫn có thể làm PPP Loan tới gần 21 ngàn. Mọi chi tiết xin liên hệ Alston Huynh 818-401-5177

*** PPP Loan có thể được xin xóa nợ”