MEXICO CITY (Reuters) – Một cụ bà  100 tuổi  tuần trước vừa hoàn thành chương trình tiểu học tại tiểu bang Oaxaca, Mexico.

Bà cụ Manuela Hernandez 100 tuổi vừa nhận bằng tiểu học. (Hình: MSN)

Bà cụ Manuela Hernandez, sinh ra tại tiểu bang Oaxaca vào tháng 6 năm 1913, một năm trước khi Thế Chiến thứ nhất. Sau khi mới chỉ vừa học xong lớp 1, Hernandez buộc phải bỏ học vì nhà quá nghèo để   giúp đỡ gia đình làm  những công việc trong  nhà.

Tháng 10 năm ngoái khi đã 99 tuổi, được sự  khuyến khích của người cháu, bà cụ  Hernandez tiếp tục học hoàn thành chương trình học Tiểu học.  Ngày Thứ Bảy tuần trước, cụ  được trao bằng trong một buổi lễ tốt nghiệp tiểu học ở trường. 

Cụ Manuela Hernandez cho biết: “Tôi thực sự thích đi học, nhưng tôi không có điều kiện tiếp tục đến trường. Một năm sau khi nghỉ học, tôi đã biết giặt và ủi đồ”.

Bà cụ Manuela Herdandez có dự định sẽ học lên trung học.

Một viên chức ngành giáo dục tại tiểu bang Oaxaca cho biết, hơn một nửa dân số trên 15 tuổi tại  tiểu bang này vẫn chưa tốt nghiệp tiểu học, tỷ lệ cao thứ hai trên cả nước, chỉ đứng trên tiểu bang Chiapas kế cận. (HC)

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: